Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Техничка исправка конкурсне документације за екскурзију и наставу у природи

Posted 12.11.19.

ОШ“Момчило Поповић Озрен“ Глождачки венац 23 а Параћин врши техничку исправку насталу приликом израде   конкурсне документације у поступку  

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - услуге извођења екскурзијe и  наставе у природи у школској 2019/2020 години ( по партијама)

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр.5/2019

Редни број набавке из Плана :1.2.2.

Техничка исправка  наведене конкурсне документације врши се на следећи начин:

 

Уместо:

 

На страни 61 у делу понуда за сваку партију за коју се подноси мора да садржи потписан :

 

  • Образац за доказивање испуњености услова у погледу ангажовања лекара (Образац 8)

 

 

Треба да стоји:

 

  • Образац за доказивање испуњености услова у погледу ангажовања лекара  за вишедневне екскурзије и наставу у природи (Образац 8)

 

 

 

 

 

Услед наведене техничке исправке конкурсне документације не продужава се рок за подношење понуда обзиром да наручилац није изменио нити допунио конкурсну документацију

 

Техничку исправку конкурсне документације можете преузети кликом на линк:

 Техничка исправка