Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВА У ПРИРОДИ

Posted 11.12.19.

На основу члана 108 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/2012,14/2015 и 68/2015)  и извештаја Комисије за јавну набавку у отвореном поступку – јавна набавка услуга – услуге извођења екскурзије и наставе у природи у школској 2019/2020 години (по партијама) – јавна набавка бр.5/2019 дел.бр. 1636 од 10.12.2019. године  директор ОШ“Момчило Поповић Озрен“ у Параћину доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

у отвореном поступку – јавна набавка услуга – услуге извођења екскурзије и наставе у природи у школској 2019/2020 години (по партијама) – јавна набавка бр.5/2019

 

Комплетан текст уговора можете преузети кликом на линк:

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА