Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Статут и правилници рада Школе

Posted 9.05.18.

        Школски одбор ОШ „Момчило Поповић Озрен“  у Параћину, на седници одржаној дана 27.02.2018. године усвојио је Статут школе, а на седници одржаној 23.03.2018. године, донео је и усвојио пословник и низ правилника који се односе на рад и понашање запослених и ученика у школи.

        Усвојена документа можете прегледати кликом на линкове у наставку:

  

Статут ОШ "Момчило Поповић Озрен"

 

Пословник о раду Школског одбора ОШ „Момчило Поповић Озрен“

  

Правила понашања у ОШ „Момчило Поповић Озрен“

 

Правилник о безбедности ученика ОШ „Момчило Поповић Озрен“

 

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у ОШ "Момчило Поповић Озрен"

 

Правилник о васпитно-дисциплинској  одговорности ученика у ОШ "Момчило Поповић Озрен"

 

Правилник о испитима у ОШ „Момчило Поповић Озрен“