Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ЛИСТА УЏБЕНИКА ЗА ПРВИ И ПЕТИ РАЗРЕД - ШКОЛСКА 2018/2019.година

Posted 15.05.18.

ОШ „Момчило Поповић Озрен“ Параћин

 

 ЛИСТА УЏБЕНИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД- ШКОЛСКА 2018/2019.година

Назив наставног предмета

Уџбеник

Аутор

Издавачка кућа

Број решења

Српски језик

Буквар за први разред основне школе, ћирилица

Душка Милић,

Татјана Митић

Нови Логос

650-02-00177/2018-07 од 27.04.2018.

Наставни листови уз Буквар за први разред основне школе, ћирилица

Душка Милић,

Татјана Митић

Читанка за први разред основне школе, ћирилица

Наташа Станковић Шошо,

Маја Костић

Енглески језик

Smiles 1 –радни уџбеник,1.део

Smiles 1-радни уџбеник,2.део

Jenny Dooley,

Virginia Evans

Фреска

650-02-00061/2018-07 од 27.04.2018.

Математика

Математика 1, уџбеник из 4 дела за први разред основне школе, ћирилица

Ива Иванчевић Илић

Сенка Тахировић

Нови Логос

650-02-00101/2018-07 од 27.04.2018.

Свет око нас

Свет око нас 1 за први разред основне школе, ћирилица, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Љиља Стокановић,

Гордана Лукић,

Гордана Субаков Симић

Нови Логос

650-02-00172/2018-07 од 27.04.2018.

Музичка култура

Музичка култура 1, за први разред основне школе, ћирилица,

Драгана Михајловић Бокан,

Марина Ињац

Нови Логос

650-02-00169/2018-07 од 25.04.2018.

 

ОШ „Момчило Поповић Озрен“ Параћин

  

ЛИСТА УЏБЕНИКА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД- ШКОЛСКА 2018/2019.година

Назив наставног предмета

Уџбеник

Аутор

Издавачка кућа

Број решења

Српски језик

„Чаролија стварања“ читанка за 5. разред основне школе

Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић

Нови Логос

650-02-00165/2018-07

„Језичко благо“ граматика за 5. разред основне школе

Светлана Слијепчевић, Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић

Радна свеска

Наташа Станковић Шошо, Светлана Слијепчевић, Бошко Сувајџић

Ликовна култура

Ликовна култура 5- уџбеник за 5. разред основне школе

Миливој Мишко Павловић

Бигз

650-02-00129/2018-07

Музичка култура

Музичка култура 5- уџбеник за 5. разред основне школе

Александар Паладин, Драгана Михајловић-Бокан

Нови Логос

650-02-00123/2018-07 од 27.04.2018.

Енглески језик

Уџбеник и радна свеска „Oxford English plus 1“

Ben Wetz, Janet Hardy Gould

 

Нови Логос

650-02-00031/2018-07 од 27.4.2018.

Историја

Историја- уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред

Александар Тодосијевић

Едука

650-02-00066/2018-07

Географија

Географија, уџбеник за 5. разред основне школе

Марко Јоксимовић

Нови Логос

650-02-00122/2018-07 од 27.04.2018.

Математика

Математика- уџбеник за 5. разред основне школе

Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић

Клет

650-02-00132/2018-07 од 27.04.2018.

Математика- збирка задатака за 5. разред основне школе

Бранислав Поповић, Марија Станић, Ненад Вуловић, Сања Милојевић

Клет

650-02-00132/2018-07 од 27.04.2018.

Биологија

Биологија за 5. разред основне школе

Дејан Бошковић

Бигз

650-02-00132/2018-07 од 27.04.2018.

Техника и технологија

Техника и технологија за 5.разред основне школе, уџбенички комплет

Ненад Стаменковић, Алекса Вучићевић

Клет

650-02-00060/2018-07 од 24.04.2018.

Информатика и рачунарство

Информатика и рачунарство за 5. разред основне школе

Мира Љубичић

Нови Логос

650-02-00202/2018-07 од 25.04.2018.

Француски језик

Уџбеник и радна свеска  „Le monde de Lea et Lusac 1“

Данијела Милошевић,

Милена Милановић

Завод за уџбенике и наставна средства

650-02-00041/2018-07 од 24.4.2018.