Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Заштита животне средине - упитник за ученике

Posted 21.04.21.

Поштовани ученици,

молим вас да одговорите на следећа питања процењујући тачност тврдње, односно степен присутности, као и важност датог исказа, по следећој скали:

Тачно/присутно                                        Важно

1 - нетачно/није присутно                         1 - неважно
2 - у мањој мери тачно/присутно               2 - мало важно
3 - у већој мери тачно/присутно                3 - важно
4 - тачно / присутно у потпуности             4 - врло важно