Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 Основна школа ''Момчило Поповић Озрен'' постоји од 1973. године. Обухвата матичну школу у Параћину и издвојена одељења у Мириловцу и Лебини.

 

Матична школа је осморазредна и има 33 одељења од првог до осмог разреда.

 

У Мириловцу и Лебини четвороразредне школе имају по два одељења.

 

Матична школа је смештена у једном објекту који садржи подрумске просторије, приземље и два спрата. 

Школски простор овог објекта чини:

 

•  21 учионица намењенe разредној и предметној настави;

•  две просторије намењене продуженом боравку ученика нижих разреда;

•  просторија за рад педагошког асистента;

•  фискултурна сала са просторијом у којој се чувају наставна средства (справарницом), просторијом за наставнике и две свлачионице;

•  ђачка кухиња са трпезаријом;

•  мултимедијални простор који обухвата:

   - информатички кабинет,

   - фоно-кабинет,

   - простор за презентације и ђачку библиотеку;

•  канцеларије:

    - директора,

    - секретара,

    - шефа рачуноводства,

    - стручних сарадника,

•   наставничка канцеларија;

•   две просторије у школи намењене су архивирању документације, а тренутно је једна у употреби.

 У оквиру школе, две учионице у матичној школи и једну у издвојеном одељењу Лебини, користи предшколско одељење Дечије установе ''Бамби''.

Школа је са локалном средином повезана мрежом улица и доступна је свим ученицима. Окружена је кућама и стамбеним зградама. На прометнијим улицама саобраћај је успорен лежећим полицајцима што има значајну улогу у безбедности ученика.

Ђаци путници из издвојених одељења у Мириловцу и Лебини долазе у школу организованим превозом. То су ученици који похађају старије разреде (5-8).

 

Издвојено одељење у Мириловцу удаљено је 7 км од Параћина. Пут до школе је асфалтиран, а двориште ограђено. Школски простор у Мириловцу чине шест учионица, помоћна просторија, мокри чвор и спортски терен опремљен головима са мрежом за фудбал и кошем за кошарку.

 

Редовно се користе три учионице од којих две служе за редовну наставу и одговарајуће разреде а једна, заједничка, за наставу грађанског васпитања и физичког васпитања у зимском периоду.

 

Школа се загрева пећима на чврсто гориво (дрва и угаљ). У школи постоји ђачка библиотека коју чини лектира 1-4. разреда. Од техничких наставних средстава школа поседује: лаптоп, видео-бим, компјутер, графоскоп, касетофон. У склопу школе је одељење предшколске наставе са којим ради учитељ.

 

Издвојено одељење у Лебини удаљено је 7 км од Параћина. Пут до школе је асфалтиран, а двориште ограђено. Школски простор чине три учионице, једна помоћна просторија, кухиња, травната површина у школском дворишту за наставу физичког васпитања.

Настава се изводи у две учионице и оне се као и помоћна просторија у зимском периоду загревају пећима на чврсто гориво (угаљ, дрво). Једну учионицу користи Дечија установа, "Бамби'' за предшколце. Учионице, као и све просторије у школи, су окречене и са уграђеним ламинатом.

Двориште школе је уређено са посебном пажњом уз учешће ученика. Од техничких наставних средстава школа има: лаптоп, компјутер, графоскоп, касетофон. У склопу школе је одељење предшколске наставе са којим ради учитељ.

 

Природни ресурси које можемо користити ради остваривања циљева образовања су веома богати. Град Параћин лежи на обалама реке Црнице која се надомак града улива у Велику Мораву. Планина Јухор се издиже изнад корита реке западно од Параћина. Североисточно од града налази се Карађорђево брдо које је веома често место извођења наставе у природном амбијенту.

Недалеко од Параћина налази се излетиште и рекреативни центар Грза, са посебно повољном климом, где извире истоимена река. Наша школа сваке године практикује једнодневне излете до Грзе.

Еколошки услови у граду су задовољавајући. Од културолошких услова школи стоје на располагању сви објекти културе у општини Параћин и то: музеј, позориште, библиотека, средства јавног информисања.


Flag Counter