Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Обавештење о пројекту „БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ“ за школску 2023/24. годину

Posted 24.03.23.

Обавештавамо родитеље да је школа добила обавештење о почетку пројекта "Бесплатни уџбеници".

Рок за пријаву ученика је 31. март, а пријаву родитељи врше лично у канцеларији помоћника директора.

У наставку обавештења су наведене категорије ученика који остварују право на уџбенике и и докази о испуњености услова.

Циљ је да се у школској 2023/2024. години, а у складу са средствима из буџета за 2023. годину, у оквиру Програмске активности Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе, обезбеде бесплатни уџбеници за што већи број ученика основних школа.

У складу са тим, потребни су нам подаци о броју ученика у основним школама на територији Републике Србије и то подаци о:

-        ученицима из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);

-        ученицима који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, укључујући и ИОП 3;

-        ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом, који се образују по индивидуалном образовном плану, а потребни су им прилагођени уџбеници, као и ученици који образовно-васпитни рад не оставарују по индивидуалном образовном плану, а којима је потребно прилагођавање (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат);

-        ученицима основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања;

-        ученицима првог и другог разреда основне школе који су глуви, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковном језику.

 

Школи се као доказ о испуњености услова доставља следећа документација:

 

-     за ученике социјално/материјално угрожених породица - примаоце новчане социјалне помоћи, решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;

-       за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете.

-   за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и налазе се у основној школи, школа не издаје потврду, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

За ученике који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану (ИОП1, ИОП2 и ИОПЗ), није потребна посебна документација, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.