Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Анализа стања безбедности у школи

Posted 17.10.21.

          Анализа стања безбедности у школи урађена је како бисмо добили смернице за унапређење Програма заштите од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања за нову школску 2021/2022. годину и побољшали свој рад на превенцији и интервенцији у ситуацијама насиља. Анализа је урађена на основу:

-Извештаја о реализацији плана рада Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и програма превенције насиља за школску 2020/2021. годину;

-Анкете за ученике која је рађена током школске 2020/2021. године ;

-Анкете за ученике на почетку школске 2021/2022. године;

-Сарадње са ПС Параћин, Домом здравља и Центром за социјални рад.

Извештај можете погледати кликом на слику или на линк.